CMS Derks Star Busmann N.V. :”Op vrijdagen organiseren we een studentstagiaire lunch, waarbij zij samen lunchen en ervaringen uitwisselen.”

 In Genomineerde stagebedrijven 2016

Invulling

De stagiaire wordt onderdeel van een staf afdeling (onze ondersteunende afdelingen als HR, ICT, Bibliotheek) en van een juridische praktijkgroep met advocaat-stagiaires, medewerkers en aandeelhouders. Wij betrekken hen bij zoveel mogelijk zaken. De stagiaire houdt zich bezig met praktische werkzaamheden en het opzoeken van jurisprudentie en het doornemen van dossiers. Natuurlijk gaan zij ook mee naar zittingen om de dagelijkse praktijk te ervaren.

Elke sectie heeft twee inhoudelijk begeleiders om ervoor te zorgen dat de student-stagiare zo veel mogelijk wordt betrokken bij de praktijk. Dat is bewust gedaan zodat stagiaires een zo breed mogelijke kijk op de praktijk krijgen. Stagiares krijgen daarnaast begeleiding van de Adviseur Opleidingen die ook de kwaliteit van de stage bewaakt vanuit het HR perspectief.

Persoonlijke ontwikkeling

Elke stagaire wordt op de eerste werkdag ontvangen op ons kantoor in Utrecht. Nieuw startende stagiaires leren elkaar op die manier direct kennen. In het introductieprogramma wordt een aantal systeemtrainingen gegeven, zodat stagiaires direct aan de slag kunnen. Ook wordt er een presentatie gegeven door een stagebegeleiders over wat stagiaires van hun stage kunnen verwachten. Dat geeft hen de gelegenheid om vragen te stellen voordat zij aan de stage beginnen.

Elke sectie kent twee studentstagaire begeleiders. Zij begeleiden de stagiaires om beurten. Dit heeft als bijkomend voordeel dat wanneer een van de begeleiders afwezig is, de ander kan invallen.

Daarnaast begeleidt de Adviseur opleidingen de stagiaires. Stagiaires hebben allen na twee weken een tussengesprek, om te kijken of alles tot dan toe goed loopt. Ook heeft er een eindgesprek plaats om lering te trekken uit de stage, en eventueel aanpassingen te maken waar nodig.

Op vrijdagen organiseren we een studentstagiaire lunch, waarbij zij samen lunchen en ervaringen uitwisselen. We stimuleren dat omdat wij willen dat studentstagiaires zo veel mogelijk mee krijgen van alle secties binnen kantoor. Ook door middel van opleidingen kunnen stagiaires een breder beeld krijgen van de praktijk bij CMS.

Persoonlijke benadering

We proberen de stage zo te regelen dat deze geheel past bij de wensen en verwachtingen van de stagiaire. De Adviseur opleidingen heeft daarin een centrale rol. Hij signaleert of alles goed gaat, en waar nodig neemt hij contact op met de sectie om aanpassingen te maken. Ook kijken we naar de persoonlijke omstandigheden van de stagiaire. Zo hebben wij nu een stagiaire die topsport behoefend, en slechts een halve dag per week bij ons stage kan lopen. Dat is even zoeken, maar we hebben haar toch een aangepaste stage kunnen aanbieden die haar hopelijk een goed beeld geeft van de praktijk.

Stagiaires die tussentijds op voor hun studie vakken moeten volgen krijgen daar uiteraard gelegenheid toe.

Waarom verdienen wij deze nominatie, en natuurlijk ook de prijs Stagebedrijf van het Jaar?

CMS biedt studenten een stage die hen niet alleen beeld geeft van het praktijkgebied waarin zij zelf werken, maar ook van de stafafdelingen. Zo krijgt een stagiaire een brede kijk op de hele praktijk van kantoor. De begeleiding op de afdeling/sectie staat daarbij centraal. Begeleiders worden geselecteerd op inhoudelijke expertise en op coachend leidinggevende karaktereigenschappen. Zij stimuleren stagiaires om zich gedurende de stage te ontwikkelen, en uiteindelijk opdrachten te doen die de stagiair aanvankelijk niet had gedacht te kunnen doen.

CMS biedt daarnaast door de begeleiding vanuit Opleidingen een laagdrempelig tweede aanspreekpunt voor stagiaires. Dat geeft stagiaires de gelegenheid zorgen te uiten over de stage, die zij op de sectie niet kwijt kunnen.

De feedback die wij van studentstagiaires krijgen wordt periodiek met alle begeleiders besproken. Leerpunten uit de gesprekken met stagiaires, en best practices van de verschillende afdelingen worden tijdens deze bijeenkomsten besproken. Zo zorgen wij ervoor dat wij niet alleen een goede stage verzorgen, maar ook dat we constant op zoek blijven naar verbetering.

Recent Posts

Leave a Comment

Start typing and press Enter to search