Ogun Yildiz: “Ik was de spin in het web binnen het bedrijf.”

 In Genomineerde stagiairs 2017

Waarom denk jij genomineerd te zijn voor stagiair van het jaar 2017?
“Ik was zeer betrokken bij het bedrijf en ik was ook altijd bereid om kritiek te leveren en mijn ideeën toe te lichten en iedereen hierin te betrekken. De werknemers merkten dit ook op en heb een aantal kreeg teruggekregen dat ik gewaardeerd werd. Zelfs de directeur van De Twee gebroeders van Venlo, het bedrijf waar ik stage liep, heeft tegen me gezegd dat hij er nooit over getwijfeld heeft dat ik mijn scriptie ging halen.”

Waarom vind jij dat jij dit jaar de titel ‘stagiair van het jaar’ toegekend hoort te krijgen?
“Ik was de spin in het web binnen het bedrijf. Ik werd betrokken bij alle problemen en kreeg alle informatie mee vanuit de directie. Ik ging met ieder probleem aan de slag en zorgde ervoor dat iedere werknemer gehoord werd. Dit deed ik door de verschillende belangen op de beste manier te behartigen.”

Wat zijn de werkzaamheden die jij verricht tijdens je stage?
“Ik heb onderzoek gedaan om ‘Just in Time’, een term in de logistiek, toe te passen binnen het bedrijf. Dit houdt in dat er dagelijks kleine hoeveelheden besteld gaan worden. Hierdoor behoudt je kleine voorraden in plaats van de grote voorraden die ze nu hebben, want kleine voorraden betekent meer kapitaal. Ik neem hierin alle aspecten van het bedrijf mee, zoals de bedrijfscultuur, de input van andere werknemers, etc.”

Hoe heb jij jezelf tot nu toe ontwikkeld tijdens je stage?
“Op zakelijk gebied heb ik me ontwikkelt door middel van het toepassen van de theorie vanuit mijn opleiding in de praktijk. Natuurlijk gaat het in de praktijk heel anders dan dat je leert tijdens je opleiding. Ik heb in mijn stageperiode geleerd dit op de juiste manier toe te passen.

Daarnaast heb ik vele interviews afgenomen met werknemers van verschillende afdelingen en functies om een zo goed mogelijk beeld te verkrijgen. Ondanks dat ik in de interviews gevoelige vragen stelde, slaagde ik er wel in goede input te krijgen.”

Wat maakt jou onderscheidend van andere stagiairs?
“Ten eerste heb ik mijn scriptie in twee talen geschreven. Een keer in het Academisch Engels voor de universiteit en een keer in het Nederlands voor het bedrijf.

Ten tweede spreek ik mijn mening altijd uit, ongeacht met wie ik te maken heb en dit werd binnen De Twee gebroeders van Venlo erg gewaardeerd.

Als laatste zag ik mijn afstudeerstage niet als een stage, maar als startersfunctie. Mede doordat ik veel verantwoordelijkheid kreeg.”

Wat is de beste tip die jij aan andere stagiairs mee kunt geven?
“Wees vooral jezelf en durf je mening uit te spreken. Zo wordt je het meest gewaardeerd.”

Recent Posts

Leave a Comment

Start typing and press Enter to search