Saron: “Wij zien hulpverlening niet enkel als werk, maar als missie.”

 In Genomineerde stagebedrijven 2017

Waarom denkt u als stagebedrijf genomineerd te zijn voor de titel ‘stagebedrijf van het jaar’?
“Wij bieden de stagiairs veel, daar ze uitgedaagd worden om te werken in groepsverband en individueel. Wij werkelijk vanuit een christelijke identiteit, wat maakt dat de stagiaire ook hierin wordt meegenomen. Geloof en hulpverlening ervaren wij als een uitdagende combinatie.

Saron is een veelzijdige organisatie, waar zowel kortdurende hulpverleningstrajecten (Herstellingsoord) als langdurige trajecten in de vorm van Woonbegeleiding wordt aangeboden.”

Waarom zou uw bedrijf het stagebedrijf van 2017 moeten worden?
“Omdat wij als Saron hulpverlening niet zien enkel als werk, maar als missie. De drive van de werkers wordt ervaren door stagiaires en zij worden zodoende meegenomen in een gedreven werksfeer, om met het hart te werken.

Als Saron, staat het bieden van kwalitatief goede zorg op hun hoog plan. Zo scheiden wij de financiën bijvoorbeeld van de hulp die wij bieden. M.a.w. Zorg gaat boven financiën.”

Wat is de reden voor jullie als bedrijf om met stagiairs te werken?
“Wij vinden het belangrijk om vakkennis door te geven en nieuwe hulpverleners te motiveren om met hart en ziel dit beroep uit te oefenen. Daarnaast ervaren wij dit als een maatschappelijke verantwoordelijkheid.”

Welke werkzaamheden verrichten stagiairs zoal uit bij jullie?
“Dat is erg breed, stagiairs zijn deel betrokken bij de individuele zorg van mensen en daarnaast bieden wij hen de mogelijkheid om mee te draaien in het dagprogramma die veel groepsonderdelen bevat.”

Hoeveel stagevergoeding krijgen stagiairs per maand wanneer ze bij jullie in dienst zijn?
“Zeker, conform de afspraken in de GGZ cao, met een maximum van €314.00 per maand.”

Met hoeveel stagiairs werken jullie gemiddeld per half jaar?
“Twee stagiairs per half jaar.”

Geven jullie stagiairs extra aandacht op de dag van de stagiair? Zo ja, hoe uit zich dit?
“Wij zetten onze stagiairs die dag in het zonnetje tijdens een gezamenlijk koffie moment met collega’s en cliënten en bieden hen een Diner bon aan waarmee zij met hun eventuele partner/ vriend(in) mee uit eten kunnen.

Ja, daarnaast wij gaan in gesprek met de stagiair om te kijken wat wij als Saron nog meer voor hun kunnen betekenen in het behalen van hun doelen.”

Recent Posts

Leave a Comment

Start typing and press Enter to search