Vierstroom: “Onze stagiairs maken altijd deel uit van een team”

 In Genomineerde stagebedrijven 2017

Waarom denkt u als stagebedrijf genomineerd te zijn voor de titel “Stagebedrijf van het jaar”?
“Omdat wij ons stagebeleid dit jaar op een hele andere manier hebben ingezet. Wij werken nu met leerarrangementen waarbij wij proberen 2 stagiairs per team te plaatsen. Wij kunnen niet een leerafdeling in de thuiszorg starten en daarom hebben wij bedacht dat wij onze stagiairs deel uit willen laten maken van een team. Wel lopen stagiairs altijd met 2 personen stage bij ons, zodat ze een maatje hebben in het team. Hierdoor kunnen wij ze meer begeleiding bieden. 3,5 uur begeleiding per week voor een stagiair. Stagiairs mogen met alle teamrollen meekijken.”

Waarom zou uw bedrijf het stagebedrijf van 2017 moeten worden?
“Omdat wij heel hard aan de weg timmeren om een zo volledig mogelijke stage te bieden. Om ze zo voor te bereiden op het werkveld. Ze leren vooral zelfstandig werken. Ze werken bij ons in alle diensten. We kijken wel of de stagiairs het aankunnen.”

Wat is de reden voor jullie als bedrijf om met stagiairs te werken?
“Omdat wij het enorm leuk vinden om mensen ons vak te leren, om zelf nieuwe kennis op te doen en vaardigheden aan te leren. Daarnaast kijken we ook naar de cliënten, want stagiairs hebben vaak meer tijd voor de cliënten ter beschikking. We willen bezig zijn met de toekomst. Wij denken ook dat veel stagiairs in zorg niet weten wat er in de wijkverzorging gebeurt. Zo krijgen we promotie van eigen sector.”

Welke werkzaamheden verrichten stagiairs zoal uit bij jullie?
“Zeer veel verschillende taken, waarvoor ze opgeleid worden. Ze mogen alles uitvoeren wat ze al kunnen en kennen.”

Hoeveel stagevergoeding krijgen stagiairs per maand wanneer ze bij jullie in dienst zijn?
“Ongeveer 380 euro per maand.”

Met hoeveel stagiairs werken jullie gemiddeld per half jaar?
“Ongeveer 60 stagiairs per half jaar”

Geven jullie stagiairs extra aandacht op de dag van de stagiair? Zo ja, hoe uit zich dit?
“Op de dag van de verpleging. Morgen is die toevallig 12 mei en aangezien wij onze stagiairs ook zien als onze collega’s hebben zij allemaal een presentje gekregen dus ook onze stagiairs.”

Recent Posts

Leave a Comment

Start typing and press Enter to search