Top 3 bedrijven: Koninklijke BAM Groep

De Koninklijke BAM Groep heeft bijna 20.000 medewerkers, waarvan om en nabij de 9.000 in Nederland. Ieder jaar bieden zij plek aan ruim 300 studenten die op zoek zijn naar een stage of afstudeerstage. Van de honderden sollicitanten per periode, worden er per semester ongeveer 150 aangenomen. Ieder jaar wordt er geprobeerd om meer plekken te genereren. De ‘oudere’ medewerkers vinden het een leuke uitdaging om de aanwezige kennis over te brengen op de jongere generatie.

Marjolein van Houdt, talent management advisor bij BAM, vertelt trots over ‘de week van de stagiairs’ waarin stagiairs op hun social media kanalen in het zonnetje gezet worden. Ook vindt ieder half jaar ‘de dag van de stagiair’ plaats bij de Koninklijke BAM Groep, georganiseerd voor én door stagiairs. Op die dag wordt er op een leuke en interactieve manier kennis met elkaar gemaakt. Middels kennismakingsspellen, workshops,  digitale excursies en bouwmuziekbingo’s worden er dagen georganiseerd waarop iedereen van elkaar kan leren.

Door de jaren heen heeft de Koninklijke BAM Groep er voor kunnen zorgen dat het gehele wervings- en begeleidingsproces van stagiair(e)s zo optimaal mogelijk verloopt. Zo werkt Marjolein samen met 2 campus recruiters, een stage coördinator en twee stagiairs. Samen zorgen ze voor de juiste begeleiding en informatievoorziening rondom de stageperiodes.

Via evenementen waarop BAM aanwezig is en via de website, kan je als student solliciteren op vacatures voor verschillende afdelingen. Zowel technische studenten, als studenten met bijvoorbeeld een commerciële-, marketing-, bedrijfskundige- of financiële achtergrond zijn welkom voor een meewerkstage of voor een afstudeerstage.

Op de website worden de voorkeuren door studenten aangegeven, waarna er een ‘stage op maat’ wordt gecreëerd. Het wensenlijstje van de kandidaat wordt zorgvuldig gelezen en beoordeeld, zodat een ieder uiteindelijk op de juiste plek terecht komt.

De Koninklijke BAM Groep let vooral op de motivatie van studenten gedurende het sollicitatieproces. Ervaring is ondergeschikt. Verder is een proactieve houden en goed kunnen samenwerken prioriteit nummer 1, waardoor hier uiteraard erg op wordt gelet tijdens de gesprekken met de verantwoordelijke manager. Uiteindelijk kan een stagiair(e) niet alleen bij diezelfde manager terecht met vragen, er zijn namelijk meerdere aanspreekpunten per stagiair(e) gedurende een stage of afstudeerstage.

Marjolein stipt aan dat young professionals alsmaar belangrijker worden voor de organisatie. De Koninklijke BAM Groep is bezig met het bouwen van een ‘BAM community’, waarvoor iedere maand een activiteit wordt georganiseerd. Daarmee wordt het jongere deel van het personeelsbestand gemotiveerd en zorgen ze voor verbinding en stimuleren ze diversiteit. Verder wordt er meer geïnvesteerd in het opzetten van en deelnemen aan evenementen, evenals in de opbouw van traineeships.

Waarom de Koninklijke BAM Groep de titel ‘Stagebedrijf van het jaar 2021’ verdient? Marjolein vertelt: ‘’ Wij doen echt aan generatieleren en deze filosofie wordt vanuit het hele bedrijf gedragen. Onze drijfveer is om constant van elkaar te blijven leren.’’

Start typing and press Enter to search